CV МАКЕДОНИЈА

ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТ

Profi logo

ИДЕЈА НА ПРОЕКТОТ

Неправдата има свои степенувања. Највисок степен на неправдата е заборавот. Уште повисок од тоа е кога ќе те заборават твоите. Македонија доживеа генерациите од втората половина на 20 век да заборават на 90% од нејзината славна историја. Кога ќе ја погледнеме досега единствената издадена службена Историја на македонскиот народ, ќе видиме дека таа се протега на три тома од по околу 330 страници на кои е опфатен временски период во траење од десет илјади...

КОКИНО – СВЕТИЛИПШТЕ НА ГОЛЕМАТА МАЈКА

Покрај исклучителната прецизност на рамнодениците во годината и младата и полна месечина, оваа временска машина која е изградена повеќе од 2000 г п н е а воедно и светилиште на Големата Мајка, што го прави локалитетот користен како собор уште најмалку 3000 години пред да биде опсерваторија. Неговата исклучителност бара и нова емисија со најновите наоди кои ги презеде Народниот Музеј Куманово. Кокино е единствената опсерваторија од светската цивилизација која е наменета за практични еконосмки потреби на една организирана географија која во неолитот брои најмалку...
ПРЕМИЕРАРЕПРИЗИ
Вторник
21:40
Среда | 17:30
Петок | 15:30

Времетраење: 20 минути

Новата емисија почнува за:

CV МАКЕДОНИЈА

ЕМИСИИ

ИДЕЈА НА ПРОЕКТОТ

Неправдата има свои степенувања. Највисок степен на неправдата е заборавот. Уште повисок од тоа е кога ќе те заборават твоите. Македонија доживеа генерациите од втората половина на 20 век да заборават на 90% од нејзината славна историја. Кога ќе ја погледнеме досега единствената издадена службена Историја на македонскиот народ, ќе видиме дека таа се протега на три тома од по околу 330 страници на кои е опфатен временски период во траење од десет илјади...
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
gohost.mk