ЗА БАЛАНСОТ

ОД ИТА, ЗА СВЕТОТ

Profi logo

за ПРОЕКТОТ

„Зборуваме за времето кога мудреците, разбудени, почнале да се исправаат пред универзумот со вродено љубопитство и со спремноста да се дознае што повеќе и кога во светот во најголема мера само инстиктивните или биолошките потреби се развивале сами по себе како храна, преживување или прилагодување на временските и географски координати. Тие потреби инаку, се развиваат по автоматизам каде не е нужна нашата поддршка. Но, затоа пак, мудреците биле исправени пред мноштво од непознаници, за кои...

ОБЈЕКТИВ

Дали некогаш сме помислиле како нѐ гледа и доживува вселената? Можеби како ронка прашина, која беспомошно лази по малата и неважна планета Земја или, како купишта хемикалии, кои се вешто поврзани... Или како на поетите што им се чинеше, дека човекот кој е надарен со ум е бесконечен, во однос на способностите со кои располага. А, можеби, како сето тоа одендаш! Заедно со овие недоумици се прашуваме: „Што сѐ е добро и што сѐ е зло? Постои ли добар начин, да го посакаме најдоброто ?“ Дали можеби тоа...

за ИТА

Сеќевање – Седум години без Искра Ефтимова (07.11.1974-06.11.2013-06.11.2020) Иако кус, професионалниот живот на Искра Ефтимова, како новинар од областа на културата и уметноста беше богат, и нејзниот придонес секако ќе остане забележан некаде низ архивите...
ПРЕМИЕРАРЕПРИЗИ
Среда
18:25
Понеделник | 08:40,13:40
Четврток
17:25
Вторник | 08:40,13:40
Петок
17:45
Среда | 08:40,13:40

Времетраење: 5 минути

Новата емисија почнува за:

ЕМИСИИ

за ИТА

Сеќевање – Седум години без Искра Ефтимова (07.11.1974-06.11.2013-06.11.2020) Иако кус, професионалниот живот на Искра Ефтимова, како новинар од областа на културата и уметноста беше богат, и нејзниот придонес секако ќе остане забележан некаде низ архивите на печатените и електронските медиуми. Уште од основното училиште покажуваше афинитет и љубов кон медиумите за што сведочи неколкугодишната соработка во телевизискиот образовен проект Фиданка на Македонската телевизија. Соработуваше во неделникот Денес и во дневниот весник Македонија Денес, а најдолго како...
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
gohost.mk