РЕПОРТАЖИ

ДЕНОТ БАРА ВОЗБУДА

Profi logo

за ПРОЕКТОТ

Репортажи за македонските предели, планини, опсерватории, езера, клисури, села, градови,манастири...Но и убавините на носталгичната црногорска убавица, до бисерот на ориентот, распослан на два континенти, до раскошноста на современите западни метрополи. Во репортажите на НАША ТВ, преку слика и убав збор, се вткаени километри поминати низ убави места, кои ја цртаат убавината на Македонија. Низ нашите репортажи раскажуваме заедно со љубителите и почитувачите на македонското поетско-книжевно уживање, за да не се заборави големината на нашиот Рацин, на...

ЗАЛИВОТ НА КОСКИТЕ

Развивањето на подводната археологија доведе до епохално значајни откритија преку Музејот на вода „Залив на коските“ во Охридското Езеро. Импресивно и доволно провокативно место за посета на сите љубители на убавините и културно-историските вредности. Населбата датира од бронзеното и почетокот на железното време. Поточно, кога на овие простори егзистирале Бригите, кои се составен дел на старомакедонскиот етнички супстрат. Се работи за втората етапа од праисторијата, кога човекот живеел во определени услови и околности со своите специфики, живеел во племенски заедници, се занимавал со земјоделие,...
ПРЕМИЕРАРЕПРИЗИ
Понеделник
17:30
Понеделник | 23:30
Сабота | 11:00

Времетраење: 30 минути

Новата емисија почнува за:

ЕМИСИИ

за ПРОЕКТОТ

Репортажи за македонските предели, планини, опсерватории, езера, клисури, села, градови,манастири...Но и убавините на носталгичната црногорска убавица, до бисерот на ориентот, распослан на два континенти, до раскошноста на современите западни метрополи. Во репортажите на НАША ТВ, преку слика и убав збор, се вткаени километри поминати низ убави места, кои ја цртаат убавината на Македонија. Низ нашите репортажи раскажуваме заедно со љубителите и почитувачите на македонското поетско-книжевно уживање, за да не се заборави големината на нашиот Рацин, на...
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
gohost.mk