ПРОФИТ

ЕМИСИЈА ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА

Profi logo

СОСТОЈБИ ВО ДЕЈНОСТА ЗА ЗАШТИТНИ СРЕДСТВА И БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

Пандемијата наметна големи промени во стопанството, како и адаптација на процесите на работа. Се зголеми побарувачката за лични заштитни средства, се издигна на највисоко ниво потребата од заштита на работниците, компаниите мораа да направат преструктуирање, се зголеми увозот на средства за заштита, за да се задоволи побарувачката. Дејноста за производство и трговија со лични заштитни средства стана многу значајна, како од аспект на капацитет, така и од аспект на развој и одговор на зголемената побарувачка на пазарот. Условите за работа се променија и во...

за ПРОЕКТОТ

Проектот ПРОФИТ е емисија за бизнис и економија и во медиумскиот простор нуди решенија веќе 8 сезона по ред. Досега се реализирани над 800 емисии со над 3000 гости. Новинарката м-р Марија Георгиевска и нејзините гости даваат одговори на актуелни прашања од областа на економијата, бизнисот, претприемништвото, образованието потребно за конкурентно стопанство, иновациите, напредокот и развојот на компаниите, поддршка на стартап бизнисите, институционалната поддршка, регулативата, и сл. Гостите во ПРОФИТ се успешни бизнисмени, менаџери,...
ПРЕМИЕРАРЕПРИЗИ
Четврток
20:30
Сабота | 13:15
Петок
20:30
Недела | 13:15

Времетраење: 60 минути

НАГРАДИ

Економската емисијата ПРОФИТ преку својот концепт е синоним за успех кој се
верификува преку низа признанија и награди. Концептот на емисијата е насочен
кон следење на компаниите и целокупното стопанство во сите сектори преку
развојот , патот до успехот но и преку сестрана поддршка и можност да ја
истакнат својата бизнис приказна. Ваквиот пристап е награден низ годините
многу пати и тоа од Министерство за економија и координативното тело за
општествена одговорност за активен медиумски промотор на општествената
одговорност на компаниите.
Новинарката Марија Георгиевска исто така е и
членка на жири комисиите како претставник на еконоските редакции од
медиумите за оценка на апликациите за општествено одговорни компании
Марија Георгиевска е присутна на низа од настани, трибини, конференции,
самити каде е поканета од позиција на истакнување на стручни ставови и
излагања за концепциската поддршка на компаниите преку темите кои ги
третира. , како пример дека со поддршка може да се успее повеке.
„ Она што ме води мене низ мојата работа и е да го најдеме и да го истакнеме она
што е позитивно. Знаеме деке не е се така добро, но знаеме дека имаме што да
направиме „
Од наградите кои досега ги доби емисијата ПРОФИТ се вбројуваат
– Престижното признание за волонтерство на министерството за труд и социјална
политика ,
– Признание од агенцијата МАРИЛИ за поддршка на жените менаџери ,
– Наградата од бизнис конфедерацијата на работодавачи за поддршка на
бизнисите
– Признанието за поддршката на креативните индустрии од конгресниот центар
Александар Македонски
– Признание од здружението на органски производители ЖИВОТ за континуирана
медиумска поддршка на македонското органско производство

Признанијата се само мотив да се продолжи понатаму , да се креираат уште многу успешни емисии а тие да бидат примени како една убава содржина која им е важна на сите, на гледачите, на оние ко се дел од стопанството но и на сите останатаи кои сакаат да научат нешто за водењето на сопствениот бизнис , како да се основа сопствен бизнис и слично..,

Гостите во ПРОФИТ се најчесто успешни бизнисмени и менаџери во областа во која работат и истите зборуваат за почетоците и за патот до успехот по кој тргнале , за развојот на нивниот бизнис, за идеите кои попатно се раѓале., за желбата да се понуди на пазарот еден сосема поинаков производ но застапени се и млади и нови претприемачи кои ги мотивираат останатите
Промовирањето на компаниите, преку нивните инвестиции, проекти , нивните идеи , нивниот напредок на сите полиња во кои работат е предизвик кој значи и придонес за креирањето на нови работни места, поттикнување на нови бизниси и поттикнување на претприемништвото е МИСИЈА која е врежана во концептот на емисијата и уредувачката политика.
Голем предизвик е да се опстои на концепцискaта определба за поддршка и таа да се прави континуирано а тоа да биде препознаено и вреднувано од гледачите, од институциите, од самите компании, нивните менаџери , од претприемачите
Емисијата ПРОФИТ продолжува во нови подвизи заедно со сите кои се дел од неа, поход кој ке донесе и нови признанија за нашата мисија.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Емисијата ПРОФИТ е наменета за еден човек. Ако Вие сте тој човек останете тука. Скришно гледање и прераскажување не се препорачува. Оговарање нема. Доколку ви се појавуваат бројки и шепотите анализи додека водите љубов , веднаш посетете го Вашиот финансиски консултант или вашиот личен банкар. Важно предупредување. Проектот ПРОФИТ предизвикува мислење. За Вас и Вашиот производ. Не се пресметувајте и не се ценкајте. Вас ви треба промоција и продажба на Вашиот производ. Проектот ПРОФИТ е единствен и не постои заменски прозвод на пазарот  на медиуми. Вашиот успех е во Вашата храброст. Важно предупредување. Програмата на НАША ТВ предизвикува МИСЛЕЊЕ.

Новата емисија почнува за:

за ПРОФИТ

ЕМИСИИ

за ПРОЕКТОТ

Проектот ПРОФИТ е емисија за бизнис и економија и во медиумскиот простор нуди решенија веќе 8 сезона по ред. Досега се реализирани над 800 емисии со над 3000 гости. Новинарката м-р Марија Георгиевска и нејзините гости даваат одговори на актуелни прашања од областа на економијата, бизнисот, претприемништвото, образованието потребно за конкурентно стопанство, иновациите, напредокот и развојот на компаниите, поддршка на стартап бизнисите, институционалната поддршка, регулативата, и сл. Гостите во ПРОФИТ се успешни бизнисмени, менаџери,...
LIVE