ИЗЛОЖБИ

СЛИКАРСТВО. СКУЛПТУРИ. ГРАФИКИ.

Profi logo

за ПРОЕКТОТ

Знаете ли друга телевизија, освен НАША ТВ, која снима и емитува изложби на својата програма? Во 99% од најавените изложби, нашите камери се единствени кои се присутни на овие културни настани Културата е здрава храна на интелегенцијата и на општеството во кое живееме. Ти во која категорија припагаш? ИЗЛОЖБИ е ТВ проект од краток формат, кој опфаќа пред се визуелно, но и наративно претставување на аворот/авторите на уметнички дела, односно нивно приближување до ТВ аудиториумот. На овој начин...

ПАПРАДИШКИ МАЈСТОРИ

Сликарско копаничарска колонија Папрадишки Мајстори 2007 Музеј на Град Скопје 2008 СИТЕ ИЗЛОЖБИ
ПРЕМИЕРАРЕПРИЗИ
Среда
18:30
Понеделник | 08:45,13:45
Четврток
17:30
Вторник | 08:45,13:45
Петок
17:50
Среда | 08:45,13:45

Времетраење: 25 минути

од ГОГОВСКИ

ВРЕДНОСТИТЕ ОСТАНУВААТ! Кои се светски знаменитости? Кои се глобалните вредности? Светот верификувал вредност! Во 90 % од Вашите туристички посети на светските метрополи , во агендата се наогаат посета на уметнички дела. Архитектонски чуда, музеи, театри,...

Новата емисија почнува за:

ИЗЛОЖБИ

за ПРОЕКТОТ

Знаете ли друга телевизија, освен НАША ТВ, која снима и емитува изложби на својата програма? Во 99% од најавените изложби, нашите камери се единствени кои се присутни на овие културни настани Културата е здрава храна на интелегенцијата и на општеството во кое живееме. Ти во која категорија припагаш? ИЗЛОЖБИ е ТВ проект од краток формат, кој опфаќа пред се визуелно, но и наративно претставување на аворот/авторите на уметнички дела, односно нивно приближување до ТВ аудиториумот. На овој начин...
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE