ИЗЛОЖБИ

СЛИКАРСТВО. СКУЛПТУРИ. ГРАФИКИ.

Profi logo

за ПРОЕКТОТ

Знаете ли друга телевизија, освен НАША ТВ, која снима и емитува изложби на својата програма? Во 99% од најавените изложби, нашите камери се единствени кои се присутни на овие културни настани Културата е здрава храна на интелегенцијата и на општеството во кое живееме. Ти во која категорија припагаш? ИЗЛОЖБИ е ТВ проект од краток формат, кој опфаќа пред се визуелно, но и наративно претставување на аворот/авторите на уметнички дела, односно нивно приближување до ТВ аудиториумот. На овој начин...

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВСКИ

Владимир Георгиевски е еден од најзначајните современи македонски ликовни уметници  роден во Скопје, на 1 јуни 1942, упокоен во родниот град на 25 мај 2017 година. По  матуририрањето  во Училиштето за примена уметност во Скопје во 1963 година, ги започнал студиите на Ликовната академија во Белград, каде дипломирал во 1968 година. Постдипломски студии завршил на истата академија, во класата на професор Младен Србиновиќ. По враќањето од Белград во 1972, го раководел уметничкиот оддел при Младинскиот културен центар (тогаш Дом на млади ’25 мај’). ​ Меѓу 1980 и 2012...
ПРЕМИЕРАРЕПРИЗИ
Среда
18:30
Понеделник | 08:45,13:45
Четврток
17:30
Вторник | 08:45,13:45
Петок
17:50
Среда | 08:45,13:45

Времетраење: 25 минути

од ГОГОВСКИ

ВРЕДНОСТИТЕ ОСТАНУВААТ! Кои се светски знаменитости? Кои се глобалните вредности? Светот верификувал вредност! Во 90 % од Вашите туристички посети на светските метрополи , во агендата се наогаат посета на уметнички дела. Архитектонски чуда, музеи, театри,...

Новата емисија почнува за:

ИЗЛОЖБИ

за ПРОЕКТОТ

Знаете ли друга телевизија, освен НАША ТВ, која снима и емитува изложби на својата програма? Во 99% од најавените изложби, нашите камери се единствени кои се присутни на овие културни настани Културата е здрава храна на интелегенцијата и на општеството во кое живееме. Ти во која категорија припагаш? ИЗЛОЖБИ е ТВ проект од краток формат, кој опфаќа пред се визуелно, но и наративно претставување на аворот/авторите на уметнички дела, односно нивно приближување до ТВ аудиториумот. На овој начин...
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE