ИЗЛОЖБИ

СЛИКАРСТВО. СКУЛПТУРИ. ГРАФИКИ.

Profi logo

за ПРОЕКТОТ

Знаете ли друга телевизија, освен НАША ТВ, која снима и емитува изложби на својата програма? Во 99% од најавените изложби, нашите камери се единствени кои се присутни на овие културни настани Културата е здрава храна на интелегенцијата и на општеството во кое живееме. Ти во која категорија припагаш? ИЗЛОЖБИ е ТВ проект од краток формат, кој опфаќа пред се визуелно, но и наративно претставување на аворот/авторите на уметнички дела, односно нивно приближување до ТВ аудиториумот. На овој начин...

МОНИКА МАТЕСКА и РОБЕРТ ЈАНКУЛОСКИ

Моника Мотеска и Роберт Јанкулоски беа македонски претставници на 59. Венециско биенале на уметноста кое се одржа од 22.04 - 27.11.2022 година, а се претставија со проектот „Пејзажно искуство" (Landscape Experience) поставен во објектот Scuola dei Laneri. Носител на проектот е Националната галерија, комесар: д-р Дита Старова Ќерими, куратори: м-р Ана Франговска и д-р Сања Којиќ Младенов. „Landscape Experience” е мултинаративен транстактичен проект кој на критичко-дискурзивен начин укажува на опасностите што демнеат доколку не се преземат сериозни системски чекори за совладување на најголемите предизвици...
ПРЕМИЕРАРЕПРИЗИ
Среда
18:30
Понеделник | 08:45,13:45
Четврток
17:30
Вторник | 08:45,13:45
Петок
17:50
Среда | 08:45,13:45

Времетраење: 25 минути

од ГОГОВСКИ

ВРЕДНОСТИТЕ ОСТАНУВААТ! Кои се светски знаменитости? Кои се глобалните вредности? Светот верификувал вредност! Во 90 % од Вашите туристички посети на светските метрополи , во агендата се наогаат посета на уметнички дела. Архитектонски чуда, музеи, театри,...

Новата емисија почнува за:

ИЗЛОЖБИ

за ПРОЕКТОТ

Знаете ли друга телевизија, освен НАША ТВ, која снима и емитува изложби на својата програма? Во 99% од најавените изложби, нашите камери се единствени кои се присутни на овие културни настани Културата е здрава храна на интелегенцијата и на општеството во кое живееме. Ти во која категорија припагаш? ИЗЛОЖБИ е ТВ проект од краток формат, кој опфаќа пред се визуелно, но и наративно претставување на аворот/авторите на уметнички дела, односно нивно приближување до ТВ аудиториумот. На овој начин...
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
gohost.mk