ГОЛТКА БОЖЕСТВО

ПРИКАЗНИ ЗА ВИНОТО

Profi logo

ЗА ПРОЕКТОТ

Вино, мистичен збор, вкус,боја...Сласт на душата... Зошто во виното е вистината. За многу вински вистини, факти и мудрости, во серијалот насловен ГОЛТКА БОЖЕСТВО – ПРИКАЗНИ ЗА ВИНОТО. Македонското вино има вековна традиција, мотив повеќе да се раскажат многу вински приказни. Во нив, преку повеќе епизоди, тематски опфатени, приказните за потеклото на виното. Што е виното, за начинот на пиење вино, за нашите вински сорти, уникатни и единствени кои пленат со секоја испиена голтка. Приказните...

ВИНСКА СТАТИСТИКА

Денес македонските винарии произведуваат 108.000 тони вино, кое е еднакво на 220 милиони литри, ставајќи ја земјата на 25-то место во светот по производство на вино. Првите три места во светот ги држат Франција, Шпанија и Италија. Официјалното домашно консумирање е нешто повеќе од 10 милиони литри. Со други зборови, 5% од македоснкото производство на вино се користат за домашно консумирање . Ова исто така дава увид во тоа колку винариите зависат од извозот. Еден од проблемите со кој се соочуваат македонските извозници на вино...
ПРЕМИЕРАРЕПРИЗИ
Понеделник
15:25
Вторник | 12:25
Среда | 10:10
Среда
19:15
Четврток | 11:55, 23:25
Недела
15:55
Недела | 19:55
Понеделник I 09;25

Времетраење: 7 минути

Новата емисија почнува за:

за СВЕТСКИ ПАТНИК

ЕМИСИИ

ЗА ПРОЕКТОТ

Вино, мистичен збор, вкус,боја...Сласт на душата... Зошто во виното е вистината. За многу вински вистини, факти и мудрости, во серијалот насловен ГОЛТКА БОЖЕСТВО – ПРИКАЗНИ ЗА ВИНОТО. Македонското вино има вековна традиција, мотив повеќе да се раскажат многу вински приказни. Во нив, преку повеќе епизоди, тематски опфатени, приказните за потеклото на виното. Што е виното, за начинот на пиење вино, за нашите вински сорти, уникатни и единствени кои пленат со секоја испиена голтка. Приказните...
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
gohost.mk