од СОРАБОТНИЦИ

Sergej Zafiroski Марија Георгиевска благодарам на поканата и можноста да споделам дел од информациите и размислувањата во однос на Малопродажбата и Електронската Трговија во Македонија на најпрофесионалната бизнис емисија како ПРОФИТ. Се надевам ќе биде од корист и за гледачите тоа што го разговаравме.

Кон проектот