adminnasatv

Posts

931 POSTS

Comments

0 COMMENTS

Social

Социјалното претприемништво е фокусот на стартапите. Многу млади креативни лица со иновативен дух и претприемачки начин на размислување, направија храбри чекори во претприемништвото и...
Поддршката на стартапите е клучна за да може да опстојат. Во стартап екосистемот низ годините се оформи цел сектор на специјализирани организации, акцелератори и...
Развојот на стартап екосистемот произлегува од многу активности кои се реализираа во изминатите години. Од пионерските чекори, до денес, значаен придонес во развојот даде...
Македонскиот стартап екосистем има голем потенцијал за развој. „Cтартап Mакедонија“ активно работи на изнаоѓање на можностите за напредок и надминување на предизвиците. Во втората...
Стартапите имаат огромен потенцијал да ја подобрат економската состојба. Важно е да ја разбереме основната дефиниција за нив и нивните можности и перспективи.Затоа, во...
СЕРИЈАЛ за македонскиот стартап екосистем во емисијата ПРОФИТ. Во 10 епизоди, нови информации за можностите, предизвиците, поддршката, на сите кои сакаат да бидат дел од...

Recent posts

СЕРИЈАЛ ЗА МАКЕДОНСКИОТ СТАРТАП ЕКОСИСТЕМ ЕПИЗОДА 5

Социјалното претприемништво е фокусот на стартапите. Многу млади креативни лица со иновативен дух и претприемачки начин на размислување, направија храбри чекори во претприемништвото и...

СЕРИЈАЛ ЗА МАКЕДОНСКИОТ СТАРТАП ЕКОСИСТЕМ ЕПИЗОДА 4

Поддршката на стартапите е клучна за да може да опстојат. Во стартап екосистемот низ годините се оформи цел сектор на специјализирани организации, акцелератори и...

СЕРИЈАЛ ЗА МАКЕДОНСКИОТ СТАРТАП ЕКОСИСТЕМ ЕПИЗОДА 3

Развојот на стартап екосистемот произлегува од многу активности кои се реализираа во изминатите години. Од пионерските чекори, до денес, значаен придонес во развојот даде...

СЕРИЈАЛ ЗА МАКЕДОНСКИОТ СТАРТАП ЕКОСИСТЕМ ЕПИЗОДА 2

Македонскиот стартап екосистем има голем потенцијал за развој. „Cтартап Mакедонија“ активно работи на изнаоѓање на можностите за напредок и надминување на предизвиците. Во втората...

СЕРИЈАЛ ЗА МАКЕДОНСКИОТ СТАРТАП ЕКОСИСТЕМ ЕПИЗОДА 1

Стартапите имаат огромен потенцијал да ја подобрат економската состојба. Важно е да ја разбереме основната дефиниција за нив и нивните можности и перспективи.Затоа, во...

Скорешни коментари

    LIVE