ВРЕМЕТО ДЕНЕС

САТИРИЧНИ ВЕСТИ

Profi logo

за ПРОЕКТОТ

https://youtu.be/cu_V7Rlpk9k Обидувајќи се да бидеме поинакви од другите, со овој проект изготвивме сатирични вести кои ќе третираат дневно актуелни настани со хумористични и иронични коментари. Заедно со презентерот, актерот Горазд Цветковски, има и неколку дописници кои се всушност куклени ликови од македонската историја и приказни. Тие презентираат теми по кои се карактеристични и самите: рубрика Време - старословенскиот бог на грмотевиците Перун, Сиљан Штркот за новородени деца (бела хроника), Болен Дојчин за...

за БОЊО

Професорот Боњо Лунгов е еден од најзначаните европски и светски режисери за куклен театар. Роден е 1953-та година во Софија, Република Бугарија . Завршил на академијата НАТФИЗ Крсто Серафов со специјалност Актерско мајсторство за куклен...

за САШО

Во портофиото на Сашо Тасевски , сценаристот на ВРЕМЕТО ДЕНЕС е забележано: Актер, стендап комичар, писател и колумнист. Роден на 10.08.1972 година во Скопје. Во 1995 година дипломирал актерска игра на ФДУ – Скопје. Од 1998...
ПРЕМИЕРАРЕПРИЗИ
Вторник
22:00
Среда | 14:05
Недела | 11:00
Понеделник 00:00

Времетраење: 20 минути

Новата емисија почнува за:

ЕМИСИИ

за ПРОЕКТОТ

https://youtu.be/cu_V7Rlpk9k Обидувајќи се да бидеме поинакви од другите, со овој проект изготвивме сатирични вести кои ќе третираат дневно актуелни настани со хумористични и иронични коментари. Заедно со презентерот, актерот Горазд Цветковски, има и неколку дописници кои се всушност куклени ликови од македонската историја и приказни. Тие презентираат теми по кои се карактеристични и самите: рубрика Време - старословенскиот бог на грмотевиците Перун, Сиљан Штркот за новородени деца (бела хроника), Болен Дојчин за...
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
gohost.mk