БЕРОВО

Исток. Далечина. Небесна шир. Височини. Зелен рај. Бели планински убавици. Опоен мирис на лековити тревки, полско цвеќе. Историја, минато, традиција и вкусови испреплетени помеѓу минатото и сегашноста. Новото кое повикува да го вкусиме старото. Берово, нашето најубаво , како драгоценост распослано и насликано помеѓу височините, планините и стројните борови. Под бистрите потоци, под падините на Малешевските Планини, помеѓу Брегалница, Клепало, до Аурора, која во зората му ја отвора на најубавото сонце портата на истокот, за да изгрее …
За да го продолжиме патувањето, Ве покануваме да ја погледнете Репортажата за Берово.

СИТЕ ЕМИСИИ