КОКИНО – ОПСЕРВАТОРИЈА

Кокино е регистрирано како 4 древна опсерваторија според критериумите на НАСА. Но прецизната регистрација треба да гласи НАЈСТАРАТА опсерваторија на светот. Ако ја споредиме со другите три на истиот список еве ја табелата:

1. Стоунхенџ …камените прстени се подигнати според веројатни мерења најдалеку околу 1000 г п н е и тоа според најновите предпоставки на англиската археологија. Прецизноста на „прозорците “ низ кои поминува сончевиот диск е со преголема толеранција.

2. Абу Симбел 1200 г п н е мери само еден датум во годината за ритуални потреби.

3. Ангкор Ват 1150 н е со намена кралска палата, ,градба која е 32 години помлада од Св Пантелејмон кај Нерези.

СИТЕ ЕМИСИИ