ЦОЦОВ КАМЕН – НЕИСТРАЖЕНО НАОЃАЛИШТЕ

Возбудата од средбата со природната архитектонска атракција која е само „довршена“ од човечка рака станува доминантно чувство кога ќе се сретнете со локалитетот Цоцев Камен.Иако е познат за нашата јавност од 70 тите години на минатиот век ,исклучително малку внимание му е посветено од страна на археологијата.Денес сепак по емитувањето на оваа емисија многу од возбудите доживеале појаснувања во стручната јавност.За овој локалитет неопходно е да се обезбеди нова епизода која сигурно би предизвикала уште поголема атракција за светската јавност. Во овој момент во тек е инвестиција која ќе обезбеди меѓународен кампус за археологија.

СИТЕ ЕМИСИИ