ЦОЦОВ КАМЕН- ПРВ ВПЕЧАТОК

Веројатно најмонументалното светилиште на европскиот неолит во скоро потполно недопрена состојба се наоѓа во близината на Шопско Рударе. Неговата сликовитост и слоевитост е отворен учебник за настанокот на идејата за монотеистичка религија.

СИТЕ ЕМИСИИ