ГОЛЕМАТА МАЈКА

Занемарена. Заборавена. Големата Мајка на плодородноста лежи во пелагониското поле како патен знак за неолитското светилиште и како зачеток на цивилизациските слоеви кај Горно село, кај античките македонски гробници, кај античките скулптури, кај родното место на Цар Душан..

СИТЕ ЕМИСИИ