ГРАФИТИ

Праисторијата е дефинирана како епоха на развојот на цивилизацијата за која нема писмо или знаци кои би ја дообјасниле материјалната култура, Но кога станува збор за македонскиот неолит невозможно е да се помести во таква праисторија бидејки не само дека е регистрирана азбука туку и општествен живот кој може да се спореди со најсовремената „слобода “ на изразување на револт со одлуките на властодржецот. На една карпа на 25 км од Битола постои еден „графит“ кој го подсетува зетот (неолитска именка за владетел) дека не ги почитува законите. Извесни понови дешифрации го толкуваат како „грчко “ писмо, но овој документ во оригинал е снимен во оваа епизода.

СИТЕ ЕМИСИИ