КОКИНО – СВЕТИЛИПШТЕ НА ГОЛЕМАТА МАЈКА

Покрај исклучителната прецизност на рамнодениците во годината и младата и полна месечина, оваа временска машина која е изградена повеќе од 2000 г п н е а воедно и светилиште на Големата Мајка, што го прави локалитетот користен како собор уште најмалку 3000 години пред да биде опсерваторија. Неговата исклучителност бара и нова емисија со најновите наоди кои ги презеде Народниот Музеј Куманово.
Кокино е единствената опсерваторија од светската цивилизација која е наменета за практични еконосмки потреби на една организирана географија која во неолитот брои најмалку 1 000 000 жители.

СИТЕ ЕМИСИИ