КОСТОПЕРСКА КАРПА

Еден исклучителен наод кој е постар најмалку 2000 години од познатите неолитски храмови на Малта. Неговата уникатност досега не е разгледувана во рамките на службената македонска археологија а третманот според еден попис го сместува овој подземен храм на реинкарнацијата за (цитирам ) „РИМСКА ЦИСТЕРНА“ !?..

СИТЕ ЕМИСИИ