МАЈКАТА И АДАМ ОД ГОВРЛЕВО

На скоро непознатиот локалитет во с Говрлево населба стара 8000 години од која за еден месец се жнеат повеќе артефакти од едногодишните кампањи во цела Швајцарија. Мајката родителка како модел за првата архитектонска артикулација за семејна куќа.

СИТЕ ЕМИСИИ