ПЕШНА

Македонските археолошки локалитети едвај стасуваат до 8% препознавање од страна на службените институции. Добар пример е археолошкиот локалитет пештера Пешна кај Македонски Брод. Можеме да се задоволиме со приказната за остатоците од Средниот век но во Македонија нема археолошки локалитет кој во континуитет не ги содржи и претходните епохи…

СИТЕ ЕМИСИИ