ТУМБА МАЏАРИ

Службената историја сеуште опстојува со теоријата дека цивилизацијата е невозможна без крвопролевање , односно војна ( Colin Renfrew).

Македонските археолошки артефакти колку и да се како интерпретација послушни и се обидуваат да дадат за право на оваа хипотеза , сепак, кога ќе се анализираат здраворазумно, се доаѓа до логичен заклучок, дека цивилизацијата, спротивно на оваа хипотеза , започнува без автократија и конфликт.

Неолитот не е матријархат ( како претходник на патријархатотот од епохата на металите), туку матрилинеално општество во кое мајчинството е MODUS VIVENDI…Да ја прочитаме пораката на Мајката од Тумба Маџари…

СИТЕ ЕМИСИИ