ВУЈЕВСКА КАРПА

Според древномакедонскиот мит (ДЕНЕС ИМЕНУВАН КАКО ДЕЛ ОД ТАКАНАРЕЧЕНАТА ГРЧКА МИТОЛОГИЈА) за Дејок и Медејците
во крајно критичните моминти на потоп спасот на народот е во мудрата организација на стравот кој се преточува во полезно празнење. Невозможно е да се објаснат множеството кругови со кои е тетовирана Македонија без да ја разбереме мудроста на Големата Неолитска Мајка која токму поради таквата присебност времето и постапките на генерациите ќе ја промовираат како хтонско божество основоположник на идејата за МОНОТЕИЗАМ..Маалото Вујевци е добар артефакт за овој цивилизациски двиг…

СИТЕ ЕМИСИИ