ЗЕМЈОПИС

По навика, историјата е откривање, анализа, хипотеза, и теорија врз основа на напишани документи од минатото, кои кај нас стасуваа од возможните капацитети на етаблираните библиотеки….НО! ..Возможна ли е претстава за минатото, доколку не се земе во предвид историјата на географијата, историјата на климата, на геологијата, на метеоролгијата……
Колку појасни стануваа замаглените слики на службената историја, само ако се фрли поглед на дел од географијата на МАКЕДОНИЈА..

СИТЕ ЕМИСИИ