2020 ФЕВРУАРИ – 3

СТРАТЕГИЈА ЗА РЕФОРМИ НА ДАНОЧНИОТ СИСТЕМ

– Стратегијата ќе ги адресира проблемите

– Повеќе таргети:сива економија, економска нееднаквост, тешкотии во собирањето на јавни приходи

– Поголема праведност во оданочувањето, поголема ефикасност во наплатата на приходите

 


10 РЕСТОРАНИ ВО СКОПЈЕ СО ВИСОКА КАТЕГОРИЗАЦИЈА

– Вкупно 61 ресторани во земјава ја поминале категоризацијата од Министерството за економија

– Само 10 имаат најмногу 4 ѕвездички

– На листата најголем дел од категоризираните ресторани  со 3 ѕвездички

 


ОТКУП НА СТАЖ ЗА СТАРОСНА ПЕНЗИЈА

–          Откуп од лицата кои наполниле 65 години, а немаат 15 години работен стаж

–          Откуп поради неплатени придонеси

–          Пресметувањето  врз основа на 20 отсто од просечната плата од претходната година

СИТЕ ЕМИСИИ