ПЕРСПЕКТИВИ НА АУТСОРСИНГ ИНДУСТРИЈАТА

Аутсорсинг индустријата бележи голем развој, таа според растот ја надминува националната економија.

Расте и бројот на работни места, а освен домашните, има и многу странски компании кои работат во неа.Придонесот за домашната економија е огромен.
За да ги отсликаме состојбите, направивме анализа со соговорниците:

  • Александар Убавков – регионален менаџер на „Мусала софт“ , член на УО на МАСИТ
  • Ненад Чубриновски – оперативен директор „Инплеер Хуб“
  • Анита Никова  Бундовски – извршен директор на МАСИТ

СИТЕ ЕМИСИИ