РЕТРОСПЕКТИВА

Емисијата ПРОФИТ минатата година посвети внимание на теми кои обработија повеќе индустрии и сектори.

Успеавме да исполниме уште 365 дена со теми и нови соговорници, продолжувајќи го нашиот концепт, да бидеме поддршка на компаниите, претприемачи, иноватори,консултанти, менаџери на големите,малите и микро бизниси.
Состојбите во стопанството  ги анализиравме со многу ценети соговорници.
Благодарност до нив што дадоа придонес за анализите и содржината на емисијата, како и  за поддршката, со што се запишаа  во успешната приказна на емисијата Профит.

СИТЕ ЕМИСИИ