ДИГИТАЛИЗАЦИЈА И НАПРЕДНИ ИТ РЕШЕНИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

Дигиталната ера  го трасираше патот за развој на дигитализацијата во градежниот сектор.ИТ компаниите, кои ги следат светските достигнувања на ова поле, со иновативен пристап, креираа градежна платформа  ПТСПИ или платформа за Пресметка на трошоци и следење проекти во изведбаза дигитализација на комплетниот градежeн процес. Компанијата „Еликософт“, како лидер во оваа област и креатор на градежната платформа,вложува  големи напори за ширење на дигитализација во градежништвото и препознавање на предностите од страна на градежните компании.

Развојот во градежната индустрија може да биде постигнат со  автоматизација,примена на вештачка интелигенција,стандардизација, односно воведување на современи ИТ технологии и дигитализација.За предизвиците на ИТ и градежните компании, кои ја започнале дигитализацијата во своите градежни процеси, во емисијата анализираме со соговорниците:

Раде Петровски – сопственик на „Еликософт“

Петар Петровски – раководител за развој и напредни технологии во „Еликософт“

Себастијан Муллер – Devops и системска администрација во „Еликософт“

Димитар Стојановски – главен архитект во „Еликософт“

Христијан Коцев – развоен програмер во „Еликософт“

Дарко Милановиќ – менаџер за оператива во „Инвест А“

Дејан Мирсинов – инвеститор во стан.-деловен комплекс „Атлантис инвест груп“ и сопст. на Агенција за недвижности „Дематели“

м-р Ивана Калаузарова – офис менаџер во Агенција за недвижности „Дематели“

.

СИТЕ ЕМИСИИ