ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ СЕРВИС ЗА РАЗВОЈ НА БИЗНИСИТЕ

Интернетот направи револуција и го промени начинот на кој работат компаниите. Со него се овозможи директно поврзување на организациите кои соработуваат во деловното работење и нивно поврзување со потрошувачите. КАКО никогаш досега, сите компании од приватниот бизнис сектор ја имат потребата од глобално поврзување.Можноста да ги понудат своите производи и услуги ширум светот преку интернетот, е од особено значење и една од клучните бизнис алатки на делување во современиот свет.Тоа што денес во 21 век е потребно, е многу повеќе од само обична интернет конекција, денес на компаниите географски лоцирани во Скопје и Македонија им е потребна најкратка дестинација и загарантирано поврзување кон Брисел,Лондон, Њујорк, Пекинг… Интернетот денес е круцијален сервис за развој на бизнис секторот.ЗАТОА, треба да се зборува согласно модерните потреби важни за развој на компаниите, кои го олеснуваат и подобруваат нивното функционирање.

Оваа тема ја обработивме со соговорниците:

Андреј Боштјанчич – директор и  сопственик на „Софтнет“

Станко Ѓуран – регионална продажба во „Софтнет“

Богдан Божовиќ – IP телефонија и VOIP во „Софтнет“

Мирјана Супуровиќ – раководител на продажба за Кина и Хонг Конг во „Софтнет“

Благоја Мандаров – регионална продажба во „Софтнет“

СИТЕ ЕМИСИИ