ИЗВОЗНА КОНКУРЕНТНОСТ НА ИНДУСТРИЈАТА ЗА КОМПОЗИТНИ МАТЕРИЈАЛИ

Индустријата на композитни материјали е конкурентна на странските пазари.Компаниите инвестираат во стандарди, современа технологија, дигитализација, за да одговорат на строгите барања на пазарите. Во македонското стопанство имаме компанија која е успешен пример од дејноста, која постигнала одличен развој во своето 20-годишно работење. Компанијата „Ламинати Ком„ Прилеп  е извозно ориентирана и ги пласира производите на многу странски пазари.

Во емисијата, анализа на темата со соговорниците:

Петар Василески – основач на „Ламинати Ком“ Прилеп

Томо Ѓорѓиески – основач на „Ламинати Ком“ Прилеп

Иван Василески – извршен директор на „Ламинати Ком“ Прилеп

Евгенија Ѓорѓиеска – извршен директор на „Ламинати Ком“ Прилеп

СИТЕ ЕМИСИИ