КРИЗАТА И МЕНАЏЕРСКИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ

Менаџерските предизвици се големи во време на криза.

Кризниот менаџмент треба успешно да се спроведува, за да се надминат проблемите.

Бизнис тренерите за менаџерите и сопственици на фирми велат: „Многу е важно да знаете да комуницирате, со своите луѓе самоуверено, со доверливост, дека вие како сопственик на фирмата, како директор на фирмата знаете каде одите, бидејќи денес како водачи мораме да покажеме дека можеме да ги менаџираме фирмите во кризни и речиси воени времиња и на тоа сигурно не сме навикнале“.

Освен, воспоставување на добар процес на менаџирање за излез од кризата, во вакви состојби, потребно е да се зачува и менталното здравје.

На оваа тема, во емисијата, анализа преку ексклузивен разговор, со најпознатиот бизнис тренер и мотивациски говорник, во регионот и пошироко, :

Смиљан Мори – бизнис тренер, сопственик на фирмата „Smart money“,Марибор,Р.Словенија

и Биљана Атанасовска – психолог, Психолошко советувалиште

„Божилак“ Битола

СИТЕ ЕМИСИИ