ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ ЗА РАЗВОЈ И КОНКУРЕНТНОСТ

Развојот на консултантската дејност е клучен фактор во севкупниот развој и успех на компаниите. Од квалитетните услуги на консултантите, во голема мера зависи и успехот на компаниите, бидејќи во процесот на водење на компаниите, обезбедување финансии, следење на законските промени, како и низа други потреби во деловното работење, зависи како една компанија се развија, колку напредува. Според консултантите, компаниите веќе препознаваат што носи консултантската поддршка, особено онаа кога од едно место ги добиваат сите потребни услуги и консултантите ги водат во процесите од деловното работење. Во областа на консултантски услуги, се гледа напредок и развој, кој се рефлектира во услугите и ефектите од нив, преку успесите на компаниите.

Дел од консултантските компании, прераснале во комплетен правен сервис за клиентите, каков што е примерот со консултантската компанија „Консалтинг интер груп“.

Повеќе, за состојбите, новините и трендовите во правниот консалтинг, како и за успесите на компаниите, преку анализата во емисијата, со соговорниците:

Пенка Мукаетова – генерален менаџер и сопственик на „КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП“ Скопје, Кавадарци

Никола Наумов – сопственик на „ГРАДБА ПРОМЕТ“ Кавадарци

СИТЕ ЕМИСИИ