ПРОФИТ – РАЗВОЈ НА ТРГОВИЈАТА СО ПРОИЗВОДИ ЗА ВНАТРЕШНО УРЕДУВАЊЕ НА ДОМОВИТЕ

Трговијата со производи за внатрешно уредување на домовите се развива, а пазарот се збогатува во чекор со современите трендови. Конкуренцијата на пазарот е голема, а од компаниите кои продаваат производи од палетата за спење, душеци, кревети и останати додатоци,  велат дека довербата кај купувачот се гради со информирање на реалната состојба за производот и неговиот квалитет. Развојот на компаниите треба да се постигнува преку вложување во истражувања, развој на производи со иновации и следење на современите трендови во работењето. Тоа се потврдува преку примерот на компанијата „Мебло јоги“, чии производи на македонскиот пазар ги продава  „Стилком“.

 

Во емисијата, анализа за состојбите во дејноста, преку разговорот со

Драган  Димитриевски –  сопственик на „СТИЛ- КОМ“ СКОПЈЕ

 

СИТЕ ЕМИСИИ