РАЗВОЈ НА ПРИВАТНИТЕ ПОШТИ И ДОСТАВНИТЕ СЕРВИСИ

Развојот на компаниите од поштенскиот сектор и доставата на пратки се постигнува преку инвестиции во развој, опрема и технологии,зголемување на рангот и квалитетот на услугите,промовирање на иновативни услуги, потоа овозможување комплетно решение на едно место за клиентите, постојаната едукација на кадар, обезбедување на безбедни и соодветни услови за работа, грижа за вработените и тимскиот дух, како и грижа за животната средина и однесување во склад со еколошките начела.

Оваа тема, во емисијата ја анализираме со:

Игор Гешовски – основач и одговорно лице за „Еко Логистик Сервис“ Скопје

Хари Бутле – сектор Комерција во „Еко Логистик Сервис“ Скопје

Амел Шкријељ – грижа за корисници, внатрешна контрола во „Еко Логистик Сервис“ Скопје

СИТЕ ЕМИСИИ