СО КОНСУЛТАНТСКА ПОДДРШКА ДО ПОВЕЌЕ ИНВЕСТИЦИИ

Развојот на компаниите треба да биде поддржан од стручни консултантски куќи, кои ќе помагаат да се реализираат успешно процесите во работењето, преку разни активности, особено со специјализираниот пристап на консултантските куќи во деловно и корпоративно право, со докажаната експертиза од областа на правен и економски- консалтинг.
Со ваква поддршка компаниите имплементираат нови инвестиции и стануваат конкурентни.
На оваа тема анализа во емисијата, со соговорниците:
Пенка Мукаетова – генерален менаџер и сопственик на „Консалтинг Интер Груп“
Јасмина Јанева – сопственик на „Јасмин компани 2019“ ДООЕЛ увоз-извоз Кочани
Наќе Кичев – „МФ Јанаки“ Кавадарци
Саво Малинков – „Каре – комерц“ Кавадарци
д-р Милан Камчев – ПЗУ „Блек“, ПЗУ Специјалистичка ординација по орална хирургија д-р Камчев – Кавадарци
Ана Јорданова Дубровска – „Мелем од вкусови“ Скопје

СИТЕ ЕМИСИИ