СОВРЕМЕНО ЗЕМЈОДЕЛСТВО ЗА ПОГОЛЕМА КОНКУРЕНТНОСТ

Тема за состојбите во земјоделството, со посебна анализа на состојбите во лозарството и овоштарството.

Според сопствениците на земјоделските компании, за успех во земјоделското производство, потребно е постојано вложување и следење на современите трендови.Развојот на земјоделството може да се постигне со знаење, стручен едуциран кадар, а тоа дава можност за воведување на нови производи, кои ќе имаат додадена вредност.Компаниите кои работат со производство на лозови и овошни садници работат на квалитетот и нудат голем избор на саден материјал, кој е произведен по сите стандарди.

Многу повеќе за состојбите, во анализата со соговорниците:

Васка Мојсовска – сопственик на „АГРО КАЛЕМ“ с.Тимјаник,Неготино

Ангела Мојсовска – главен агроном во „АГРО КАЛЕМ“ с.Тимјаник,Неготино

СИТЕ ЕМИСИИ