БИЗНИС СО ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБУЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕЛОВНО РАБОТЕЊЕ

Производството и дистрибуцијата на училишни и канцелариски материјали , издаваштвото, нагледните средства и помагала за образованието , влијаат на квалитетното изведување на образовниот процес и на канцелариското работење на компаниите.
Компаниите што работат во оваа дејност, инвестираат во промовирање на нови пристапи во продажбата, услугата и испораката на продукти, чија палета секојдневно се збогатува.
Во емисијата, за состојбите во дејноста, од аспект на промените кои се случија во образованието, работењето на компаниите и воведување иновации, анализираме со:
Горан Димитров – управител и еден од сопствениците на „ТРИМАКС“

 

СИТЕ ЕМИСИИ