УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА НА ПРАВАТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

Заложбите за поголеми потрошувачки права и нивното постојано унапредување треба да биде приоритет. Eдукацијата на потрошувачите за одржлива потрошувачка, обезбедување соодветни информации за производите, прописите исл. ќе овозможи тие да изберат кои производи ќе ги купат.
Организацијата на потрошувачите на Македонија, работи на потрошувачките права, за што направивме анализа во повеќе области, за да ја пренесеме состојбата.
Придонес кон темата дадоа соговорниците:
Маријана Лончар Велкова – претседател на ОПМ
Венцислав Стефановски – правен советник во ОПМ
Татјана Тасевска – дипл.правник, соработник на ОПМ
Мартина Грнчаревска – правен советник во ОПМ
Александар Николов – претседател на Комисија за финансиски услуги на ОПМ

СИТЕ ЕМИСИИ