СЕЗОНА 1/ 2-ра ЕПИЗОДА

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДДРШКА НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ
Формирањето на Бизнис инкубатор, како прва и многу значајна организирана форма, која одамна постои во светот, а наменета за помош на младите претприемачи. Активностите на инкубаторите се насочени во делот на спроведување на потребни обуки за реализирање на идеите во бизнис, тренинг за основање и работа на бизнис модели.
Искуствата на претприемачите, од користењето на обуки и семинари и целосната поддршка што ја имаат од Бизнис инкубаторот, се многу позитивни и помогнале да станат многу поуспешни во процесот на основање на своите бизниси.
За нивните ставови и за искуствата, многу повеќе гледајте во втората епизода на САМ СВОЈ ГАЗДА.

СИТЕ ЕМИСИИ