СЕЗОНА 1/ 1-ва ЕПИЗОДА

Проектот „САМ СВОЈ ГАЗДА“ на тема ПРЕТПРИЕМНИШТВО, во првата епизода,зборува за суштината на поимот, ПРЕТПРИЕМНИШТВО. Кои се претприемачите? Кој може да биде претприемч ? ..
Познавачите на темата ја поставуваат дефиницијата на претприемништвото. Велат дека тие се посебни луѓе, кои имаат изразена иновативност, претприемачки дух и преземаат ризици.
Според нив, можностите и потенцијалот на малите бизниси, кои произлегле од претприемачите се големи и затоа, потребна е институционална поддршка.
Искусните, прашани за состојбите со претприемништвото кај нас, велат дека иако нема долга традиција, сепак сега имаме добар терен за да дојде до израз претприемачкиот дух на младите.
Многу повеќе за нивните ставови, погледнете ја 1- вата епизода од серијалот САМ СВОЈ ГАЗДА

СИТЕ ЕМИСИИ