СЕЗОНА 2/ 3-та ЕПИЗОДА

ПОТЕНЦИЈАЛОТ НА ПАЗАРОТ..
Ако се има идеја и ако има на кого да се продава производот, се доаѓа до делот како да го истражите пазарот, да се пресмета неговата големина, потенцијал во форма на податоци и бројки.
Затоа, треба да се одговори на следните прашања:
Колкав број на потрошувачи го купуваат вашиот производ или услуга?
Поддршка на претприемништвото е потребна и таа постои и преку државата и преку низа манифестации и програми. Она што е заклучок на сите успешни претприемачи е дека треба да се има идеја, упорност и храброст.
Затоа, осмели се направи го првиот чекор. ЗАПОЧНИ БИЗНИС.

СИТЕ ЕМИСИИ