ДИМИТАР КОНДОВСКИ-УМЕТНИКОТ ЗА УМЕТНИЦИТЕ

Една од темите кои го преокупраат Димитар Кондовски е речиси хроничното портретирање на театарските уметници , со кои катадневно соработувал. Така е создаден еден исклучително богат опус на РАЗГОВОРИ_ШЕПОТЕЊЕ,на уметникот со уметниците – скици и портрети на актери од сите генерации,со што Кондовски си го обезбедил местото на најголем хроничар на Македонската театарска заедница.

СИТЕ ИЗЛОЖБИ