ДЕЈАН ДУКОВСКИ – КАБАРЕ БАЛКАН

Дејан Дуковски е автор кој има напишано 13 драмски текстови и 3 едночинки кои се поставувани насекаде низ светот. Способен преку збор да создаде милиони слики во глава, со елемент и во нив кои постојано се во некаков хаос а секој и секаде ги прочитал и видел на различни начини. Оваа изложба на театарски и филмски плакати по делата на Дејан Дуковски е проект кој обединува две уметнички практики, драмска и ликовна.

СИТЕ ИЗЛОЖБИ