ПАПРАДИШКИ МАЈСТОРИ

Сликарско копаничарска колонија Папрадишки Мајстори 2007
Музеј на Град Скопје 2008

СИТЕ ИЗЛОЖБИ