ВАНГЕЛ НАУМОВСКИ

Делата на изожбата се отстапени од приватни лица и од установи како Собранието на Македонија, НБРМ, Град Скопје , Центаот за култура Антон Панов во Струмица, Специјалната болница за ортопедија и трауматологија СВ.Еразмо и Завод и Музеј од Охрид, како и од Музеи за Наива уметност од Загреб и Јагодина. Ретроспективната изложба и монографското издание се дел од програмските активности на Националната галерија на Македонија за 2016 година, согласно со мисијата за репрезентативното одбележување на уметниците што се застапени во постојаната поставка и во колекцијата на македонската ликовна уметност на оваа национана установа. Проектот во оваа фаза ги опфаќа делата што се наоѓаат на Република Македонија и значителен број дела што се наоѓаат на просториите на поранешна Југосавија.

СИТЕ ИЗЛОЖБИ