ВЕНЈАМИН ХАЏИ НАУМОВ

Венјамин Хаџи Наумов е македонски сликар, графичар, сценограф, писател, режисер. Роден е во Скопје, 1950 година. Дипломирал на Академијата за ликовни уметности во Љубљана,1976- та година..Резултат на неговото творештво се бројни самостојни и групни изложби во странските музеи и галерии. Една негова литографија се наоѓа во збирката на Кралскиот Музеј во Кјото. Во 1982 по сопствено сценарио го режираше документарниот филм за враќањето на моштите на Гоце Делчев во Скопје. Има напревено повеќе од 150 сценографии за Македонската Телевизија. .Почина во Скопје во 2005 – та година.

СИТЕ ИЗЛОЖБИ