ГРИЖА ЗА НАЦИОНАЛНОТО БОГАТСТВО

КУЛТУРО ФОРУМ СО МАЈА ЧАНКУЛОВСКА, ДОНКА БАРЏИЕВА И КРСТЕ БОГОЕСКИ

Грижа за националното богатство

Националната галерија ја поседува најстарата збирка на уметнички дела и претставува храм на врвни и раритетни вредности, но за жал депоата во оваа институција се загрижувачи, колку ние се грижиме за нашето уметничко национално богатсво во музеите ќе дебатираме со Донка Барџиева Трајковска, специјален советник на министерот за култура, Крсте Богоески, професор по музеологија и Маја Чанкуловска – Михајловска историчар на уметност и куратор во Националаната галерија на Македонија.

Дали живееме во поднебје и период кога поради несоодветни услови на чување на културното наследство во музеите постои реална основа да кажеме дека нашето национално богатсво е загрозено и пропаѓа?

 

СИТЕ ЕМИСИИ