КУЛТУРО ИНТЕРВЈУ со НИКОЛА УЗУНОВСКИ

ГОСТИН НИКОЛА УЗУНОВСКИ

Што може да ја спаси уметноста? Долгогодишното интернационално искуство на Никола Узуновски не’ води низ овој разговор да дискутираме за визуелните уметности, современата уметност како и борбата на самиот уметник да ја најде пораката што треба да ја пренесе. Зборуваме за една култура што вреднува труд и култура која е сведена на константен натпревар. Дали плаќаме онолку колку што вреди нашето лично искуство?

СИТЕ ЕМИСИИ