за ПРОЕКТОТ

 

FOLK TV

“Фолк” , потекнува од германскиот  “Volk” во смисла „народот, како целина“. Фолк музиката има одредени карактеристики но не може конкретно да се определи преку чисто музички поими. Едно од значењата е тоа кое укажува на „стари песни, без познат изведувач“, а друго значење е дека музиката подлежи на еволуциски „процес на усно пренесување, модернизирањето и повторното модернизирање на музиката од страна на општеството што го дава фолк-карактерот на музиката“. Босански севдалинки , хравтско клапско пеење , црногорски гуслари , косовска шота , грчко сиртаки, македонски ора …Срцевината на Балканот во изворно издание. Изворна фолк музика од 13 земји од регионот : Македонија, Бугарија, Грција, Албанија, Србија, Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово, Романија, Унгарија и Австрија.

Единствено на FOLK TV! НАСКОРО!

 

Кон проектот