ГЕРЕНТОЛОГ

Сите ке стигнеме таму. До староста..Некој порано, некој подоцна..И ние ке сакаме да ни е убаво..Да им се израдуваме на децата и на внуците..Не секој секогаш може да ги  чува своите родители.

Затоа постои едно место кое се вика Панада. Каде на старите и изнемоштени луѓе им ја пружаат сета потребна помош. Таму почувствував љубов на вработените кон бабичките и дедовците, да не се чувствуваат отфрлено и заборавено.

Не ми беше тешко да им измерам притисок, да ги прашам како се, да поразговарам за малдоста..Игравме и фудбал..со завиткани крпи и пелени..

Веројатно најтешката емисија на Помагачот до сега.

СИТЕ ЕМИСИИ