ДЕЖУРНА ПАТРОЛА

Одговорноста да си ” јавна” личност?
Секоја твоја активност, поттикнува нови движења, нови гласови, поквалитетен живот.
Одговорноста на оваа ” дежурна патрола„ е да го променува менталитетот, да го проветрува скептицизмот. Кога има неправда, твое е да преземеш акција.
Камерата е нашиот пријател. А вие не сте гледачи на ова шоу, ви сте тие со кои заедно ги правиме промените. Затоа не гледај, стани и преземи акција.

СИТЕ ЕМИСИИ