ЕДЕН ДЕН СО ОГНЕН

Нема појако нешто во животот од дете. Толку е едноставно… Дете. Си мислиш…. Еј, што го чека до прва во животот?
Дете те потсеќа на тебе. Се навраќаш на своето детство. Колку кратко траеше а не си ни бил свесен дека дури и детството има рок на траење.
И единствено што правиш гледаш да му го продолжиш детството колку што можеш.

СИТЕ ЕМИСИИ